Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

389 Umqondo Ongaphakathi Womsebenzi Wokunqoba

 I

Umqondo ongaphakathi wokunqotshwa komuntu ukubuyela kuMdali.

Kungokomuntu ukufulathela uSathane bese ephendukela ngokugcwele kuNkulunkulu.

Lokhu ukusindiswa okugcwele komuntu. Ukunqotshwa kuyimpi yokugcina.

Kuyisigaba sokugcina sohlelo lukaNkulunkulu lokunqoba.

Ngaphandle kwalokhu, akusindiswa muntu, akukho kunqoba okuzuzwayo ngokumelele noSathane,

akekho umuntu ongena esiphethweni esihle.

Isintu sehlelwa yithonya likaSathane.

Ngalokho ukunqotshwa kukaSathane kufanele kufike kuqala kulethe ukusindiswa komuntu.

Ngoba yonke imisebenzi kaNkulunkulu ingenxa yomuntu.

 II

Ukunqoba kokugcina kuletha insindiso futhi kwembula isiphetho.

Kodwa ngokwahlulela, ukuphenduka, nokuphaphamela endleleni yokuphila elungile,

ziyophaphama izinhliziyo zabandikindiki.

Nabangalaleli bayokwahlulelwa, ukuhlubuka kwabo okungaphakathi kuyobekwa obala.

Kodwa uma umuntu ehluleka ukuphenduka, noma ukuhamba ngendlela efanele,

noma alahle ukukhohlakala okungaphakathi,

bayogwinywa nguSathane, bengasenakuhlengwa nokusindiswa.

Yilena inhloso yokunqoba kukaNkulunkulu – ukusindisa abantu nokwembula iziphetho zabo,

okuyothi, noma zizinhle noma zizimbi, zembulwe ekunqobeni kukaNkulunkulu.

Okwedlule:Imiphumela Yomsebenzi KaNkulunkulu Ezinsukwini Zokugcina Ifezwa Ngezwi

Okulandelayo:Ngamazwi KaKristu Wezinsuku Zokugcina Kuphela Angahlanza Nangaguqula Umuntu

Okuqukethwe Okuhlobene