Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

817 Yilabo Abanqoba USathane Ngokugcwele Kuphela Abasindiswayo

I

USathane unqotshwa lapho abantu bekhululwa,

bengaseyikho ukudla kwakhe, bengasadliwa, kunalokho beyekiwe.

Ngoba abantu abanje baqondile,

banokukholwa nokulalela nokwesaba uNkulunkulu.

Behlukana ngokuphelele noSathane.

Ngoba bamthela ngehlazo, bamenza igwala,

bamnqobe ngokuphelele.

Ukholo lwabo kuNkulunkulu, ukulalela nokwesaba uNkulunkulu

kwenza uSathane abadedele.

Ngabantu abanje kuphela abazuzwe ngokwempela nguNkulunkulu.

Kuyinhloso Yakhe ekusindiseni umuntu.

Uma befuna ukusindiswa, bazuzwe ngokuphelele nguNkulunkulu,

kufanele abantu babhekane nezilingo nokuhlaselwa.

Yilabo abaphuma kukho konke uSathane angakwenza

futhi bamnqobe abasindiswa nguNkulunkulu.

II

Labo abasindiswe nguNkulunkulu,

bedlule ovivinyweni lukaNkulunkulu,

balingiwe, bahlaselwa ngezindlela eziningi nguSathane.

Labo abasindisiwe bayayiqonda intando nezimfuneko zikaNkulunkulu,

bathobele izinhlelo Zakhe.

Bayamesaba uNkulunkulu futhi bagwema okubi.

Banokwethembeka, banezinhliziyo ezimnene

futhi bayakwazi ukubona umehluko phakathi kothando nenzondo.

Ngomuzwa wobulungiswa, bacabanga kahle

nabakhathalele uNkulunkulu futhi bakwenze igugu konke okuvela Kuye.

Ngabantu abanje kuphela abazuzwe ngokwempela nguNkulunkulu.

Kuyinhloso Yakhe ekusindiseni umuntu.

Uma befuna ukusindiswa, bazuzwe ngokuphelele nguNkulunkulu,

kufanele abantu babhekane nezilingo nokuhlaselwa.

Yilabo abaphuma kukho konke uSathane angakwenza

futhi bamnqobe abasindiswa nguNkulunkulu.

III

Bengaboshiwe noma beqashelwe, bemangalelwa, behlushwa nguSathane,

bakhululekile, bakhululelwe enkululekweni.

NjengoJobe uNkulunkulu akwazi ukumnikela kuSathane,

ngoba wayephila nenkululeko.

Ngabantu abanje kuphela abazuzwe ngokwempela nguNkulunkulu.

Kuyinhloso Yakhe ekusindiseni umuntu.

Uma befuna ukusindiswa, bazuzwe ngokuphelele nguNkulunkulu,

kufanele abantu babhekane nezilingo nokuhlaselwa.

Yilabo abaphuma kukho konke uSathane angakwenza

futhi bamnqobe abasindiswa nguNkulunkulu.

ithathwe kwethi “Umsebenzi kaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo II” kwethi Izwi Livela Lisenyameni

Okwedlule:Ububi Bungagwenywa Kuphela Ngokwesaba UNkulunkulu

Okulandelayo:Ubukhona Baso Sonke Isintu Buncike KuNkulunkulu

Okuqukethwe Okuhlobene