I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izinkulumo ZikaKristu Ezilotshiwe

Isahluko 1.Indlela Yokwazi Isimo SikaNkulunkulu Nomphumela Womsebenzi Wakhe
Isahluko 2.Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe I
Isahluko 3.Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe II
Isahluko 4.Umsebenzi kaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe III
Isahluko 5.UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele I
Isahluko 6.UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele II
Isahluko 7.UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele III
Isahluko 8.Ukuqonda Imvelo Nokwenza Iqiniso
Isahluko 9.Ukufuna Intando KaNkulunkulu Kanye Nokwenza Iqiniso Ngokuqikelela Okukhulu
Isahluko 10. Labo Abathanda Iqiniso Banendlela Abayilandelayo
Isahluko 11.Ukulungisa Imvelo Nokwenza Iqiniso
Isahluko 14.Zibheke Ngendlela Eyiyo futhi Ungaliphosi Ithawula Eqinisweni
Isahluko 19.Incazelo Yokuzwa KukaNkulunkulu Ubuhlungu Bomhlaba
Isahluko 21. Ukufuna Iqiniso Kuphela Okuwukukholwa Ngeqiniso KuNkulunkulu
Isahluko 23. Indlela Yokuqonda Ubunye Benyama Nomoya KaNkulunkulu
Isahluko28. Ngaphandle Kweqiniso Kulula Ukucasula UNkulunkulu
Isahluko 34. Ukubaluleka Nendlela Yokwenza Umthandazo
Isahluko 36.Ukuzazi Ngokuyinhloko Kuwukwazi Imvelo Yomuntu
Isahluko 39.Umehluko Phakathi Kwezinguquko Zangaphandle Kanye Nezinguquko Esimweni
Isahluko 40. Okufanele Ukwazi Ngokuguqula Isimo Sakho
Isahluko 41. Indlela Yokwazi Imvelo Yomuntu
Isahluko 45.Abantu Abadidekile Ngeke Basindiswe
Isahluko 47. Labo Abalahlekelwe Ngumsebenzi kaMoya oNgcwele Basengozini Kakhulu
Isahluko 50. Ukuthi Unalo Noma Awunalo Iqiniso Kunquma Konke
ISahluko 53. Ukuqonda Ukufana Nomehluko Emvelweni Yomuntu
Isahluko 55. Ungakuhlukanisi Lokho UNkukulunkulu Anakho Nayikho
Isahluko 60. Lokho Ukuguquka Kwesimo Okuyikho Nendlela Eya Ekuguqukeni Kwesimo
Isahluko 65.Ungathola Iqiniso Ngemva Kokuyiguqulela Inhliziyo Yakho Yangempela KuNkulunkulu