I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Ukubonga Nokudumisa KuNkulunkulu USomandla

I

Silethwe phambi kukaNkulunkulu. Amazwi Akhe siyawadla futhi siyawaphuza.

Umoya oNgcwele uyakhanyisela, siqonda iqiniso uNkulunkulu alikhulumayo.

Imikhuba yenkolo, siyilahlile, zonke lezo zibopho. Asithiyiwe yimithetho, izinhliziyo zethu zikhululiwe.

Futhi sijabule ngokungenzeka, siphila ekukhanyeni kukaNkulunkulu,

sijabule ngokungenzeka, siphila ekukhanyeni kukaNkulunkulu,

Ukubonga nokudumisa kuNkulunkulu uSomandla, oveza iqiniso kuso sonke isintu.

Ukubonga nokudumisa kuNkulunkulu uSomandla, sinendlela yokuguquka,

nokholo lwethu olungacacile luyancipha. Sihlabelela indumiso, o.

II

Silandela uNkulunkulu eduze, ukuqeqeshwa kombuso siyakwamukela.

Ukwahlulela kukaNkulunkulu kunjengenkemba, kudalula imicabango esinayo.

Ukuzithwala, ukuzicabangela, namanga akufihlwa. Kulapho kuphela ngibona khona iqiniso lami.

Ngamahloni ngiwa kuNkulunkulu, ngidaluliwe.

Ukubonga nokudumisa kuNkulunkulu uSomandla, oveza iqiniso kuso sonke isintu.

Ukubonga nokudumisa kuNkulunkulu uSomandla,

sibukana ubuso nobuso noNkulunkulu, futhi enjabulweni Yakhe siyathokoza.

Ukubonga nokudumisa kuNkulunkulu uSomandla. Ungcwele, ulungile, o.

Isifiso sami ngukwenza iqiniso, ukushiya inyama,

ukuzalwa kabusha, ukududuza inhliziyo Yakho.

Ukubonga nokudumisa kuNkulunkulu uSomandla, ukwahlulela Kwakho kungisindise ngempela.

Ukubonga nokudumisa kuNkulunkulu uSomandla, isimo sami siguqukile.

Ngenxa Yakho, ngibusisiwe,

o, ngibusisiwe.

Okwedlule:Uthando Lweqiniso LukaNkulunkulu

Okulandelayo:Khona Lapha, Khona Manje, Siyahlangana

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Ukubaluleka Komthandazo

   I Umthandazo ungenye yezindlela umuntu asebenzisana ngazo noNkulunkulu, ukubiza uMoya Wakhe kanye nokuthintwa nguNkulunkulu. Uma uthandaza ngokw…

 • Zilandelwa kanjani izinyathelo zikaNkulunkulu

   I Njengoba sifuna izinyathelo zikaNkulunkulu, kumele sifune intando Yakhe, sifune amazwi nokukhuluma Kwakhe. Ngokuba lapho kunamazwi amasha Akhe…

 • Thula Phambi KukaNkulunkulu

   I Inhliziyo ethule ngempela phambi kukaNkulunkulu ngeke ihlushwe umhlaba, noma umuntu, isenzo noma into; thula phambi kukaNkulunkulu. Konke okub…

 • UNkulunkulu Ubeka Ithemba Lakhe Ngokuphelele Kumuntu

  I Kusuka ekuqaleni kuze kube namuhla, yisintu kuphela esibe nendlela yokukhuluma noNkulunkulu, sixoxe noNkulunkulu. Phakathi kwazo zonke izidalwa, zon…