Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

37 Amazwi KaNkulunkulu Ayiqiniso Elingaguquki Phakade

 I

Amazwi kaNkulunkulu ayiqiniso, elingaguquki phakade.

UNkulunkulu ungumnikezi wokuphila, futhi nguye kuphela umqondisi womuntu.

Ukubaluleka nomqondo wamazwi Akhe kunqunywa yingqikithi yawo,

hhayi uma umuntu ewemukela noma ewabona.

Ngisho noma ngabe akukho muntu emhlabeni omukela amazwi Akhe,

ukubaluleka kwawo nosizo lwawo kumuntu akulinganiseki.

Amazwi kaNkulunkulu ayiqiniso, elingaguquki phakade.

UNkulunkulu ungumnikezi wokuphila, futhi nguye kuphela umqondisi womuntu.

 II

Kulabo abahlubukayo, baphike futhi bangawahloniphi amazwi Akhe,

impendulo eyodwa kaNkulunkulu kubo yilena:

Isikhathi namaqiniso akube ngufakazi Wakhe,

kukhombise ukuthi amazwi Akhe ayiqiniso, indlela nokuphila;

kukhombise ukuthi konke lokho akusho kulungile,

yilokhu umuntu okufanele abe nakho futhi aphile ngakho.

Amazwi kaNkulunkulu ayiqiniso, elingaguquki phakade.

UNkulunkulu ungumnikezi wokuphila, futhi nguye kuphela umqondisi womuntu.

 III

Kubo bonke labo abamlandelayo uNkulunkulu uzobanika leli qiniso:

Labo abangakwazi ukwemukela amazwi Akhe noma ukuwenza ngezenzo zabo,

nalabo abangakwazi ukuthola inhloso noma abehlulekayo ukuthola insindiso emazwini Akhe,

bonke laba ngabantu amazwi kaNkulunkulu abalahlile.

Balahlekelwe insindiso kaNkulunkulu.

Kubona, ukujezisa Kwakhe ngeke kwedukele kude.

Amazwi kaNkulunkulu ayiqiniso, elingaguquki phakade.

UNkulunkulu ungumnikezi wokuphila, futhi nguye kuphela umqondisi womuntu.

Amazwi kaNkulunkulu ayiqiniso, elingaguquki phakade.

UNkulunkulu ungumnikezi wokuphila, futhi nguye kuphela umqondisi womuntu.

Okwedlule:Ingabe Uyawazi Umthombo Wokuphila Okuphakade?

Okulandelayo:IGunya naMandla uNkulunkulu Awaveza Uma eba seNyameni

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Umthandazo Wangempela

   I Umthandazo wangempela ungukukhuluma amazwi enhliziyo yakho kuNkulunkulu. Usekelwe entandweni nasezwini likaNkulunkulu. Umthandazo wangempela u…

 • Iqiniso Liphezulu Kunazo Zonke Izisho Zempilo

   I Iqiniso lingokoqobo kakhulu kunazo zonke izisho zempilo, futhi liphakeme kunazo zonke phakathi kwaso sonke isintu. Libizwa ngesisho sokuphila …

 • Bonke Abantu Baphila Ekukhanyeni KukaNkulunkulu

  Manje ekuphakanyisweni, ubungcwele nokulunga kukaNkulunkulu Kuyachuma emkhathini wonke, kuphakanyisiwe kuso sonke isintu. Amadolobha ezulu ayahleka, i…

 • Thula Phambi KukaNkulunkulu

   I Inhliziyo ethule ngempela phambi kukaNkulunkulu ngeke ihlushwe umhlaba, noma umuntu, isenzo noma into; thula phambi kukaNkulunkulu. Konke okub…