Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

82 Umthandazo Wangempela

 I

Umthandazo wangempela ungukukhuluma amazwi enhliziyo yakho kuNkulunkulu.

Usekelwe entandweni nasezwini likaNkulunkulu.

Umthandazo wangempela ungukuzizwa,o, useduze kakhulu kuNkulunkulu, sengathi uphambi kwakho.

Umthandazo wangempela usho ukuthi kuningi ofuna ukukusho kuNkulunkulu,

inhliziyo yakho igqame njengelanga,

uzizwa ukhuthazekile ngokuthandeka kukaNkulunkulu, labo abezwayo bayathokoziswa.

Umthandazo wangempela uzoletha kokubili ukuthula nentokozo,

amandla okuthanda uNkulunkulu ayaphakama, ukubaluleka kokuthanda uNkulunkulu kuyezwakala;

nakho konke lokhu kuyoqinisekisa ukuthi imithandazo yakho eyangempela.

 II

Umthandazo wangempela awuyona into yokugcina icala, awuyona inqubo noma ukusho amazwi ngekhanda.

Umthandazo wangempela awusho ukuthi ulingise abanye.

Khuluma okusenhliziyweni yakho bese uthintwa nguNkulunkulu.

Uma imithandazo yakho izoba nomthelela, amazwi kaNkulunkulu ayilokho okufanele ukufunde.

Futhi kusekuthandazeni phakathi kwamazwi kaNkulunkulu kuphela lapho ukukhanya kuyobonakala khona.

O … o …

 III

Umthandazo wangempela ukhonjiswa yinhliziyo elangazelela lokho okufunwa nguNkulunkulu uqobo,

ukuzimisela ukukugcwalisa, nokuzonda konke uNkulunkulu angakuthandi.

Futhi phezu kwesisekelo onolwazi ngaso,

onke amaqiniso uNkulunkulu awashoyo asobala,

ukuba nokukholwa okuqinile kanye nendlela yokwenza.

Yilokhu kuphela okuwumthandazo wangempela.

Yebo, yilokhu kuphela okuwumthandazo wangempela.

Umthandazo wangempela uzoletha kokubili ukuthula nentokozo,

amandla okuthanda uNkulunkulu ayaphakama, ukubaluleka kokuthanda uNkulunkulu kuyezwakala;

nakho konke lokhu kuyoqinisekisa ukuthi imithandazo yakho eyangempela, eyangempela.

Yebo, imithandazo yakho eyangempela

Okwedlule:UNkulunkulu Uyabazisa Labo Abamzwayo Nabalalela Yena

Okulandelayo:Ukubaluleka Komthandazo

Okuqukethwe Okuhlobene