Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

162 UNkulunkulu Uyobuyisela Inhloso Yokudala Kwakhe Umuntu

UNkulunkulu wadala isintu, wasibeka emhlabeni wasihola kwaze kwaba namuhla.

Waba umhlatshelo wesono kwathi ngalokhu wasindisa umuntu.

Ekugcineni kusafanele anqobe, abuyisele umuntu esimweni sakhe sasekuqaleni.

Kusukela ekuqaleni lona ubungumsebenzi alokhu ewenza.

Uzomisa umbuso Wakhe,

abuyisele igunya Lakhe phezu komhlaba kanye nesimo somuntu.

Uzobuyisela igunya Lakhe phakathi kwakho konke akudalile.

Ngokonakaliswa nguSathane, umuntu uselahlekelwe yinhliziyo yakhe, inhliziyo yakhe eyesaba uNkulunkulu,

futhi walahlekelwa wumsebenzi okufanele ukuba isidalwa sikaNkulunkulu saba nawo kusukela ekuqaleni.

Ube yisitha sikaNkulunkulu, ephila ngaphansi kwemiyalelo nendawo ebuswa nguSathane.

UNkulunkulu walahlekelwa ukulalela nokwesaba komuntu, futhi umsebenzi wakhe awunakwenzeka phakathi kwabo.

Uzomisa umbuso Wakhe,

abuyisele igunya Lakhe phezu komhlaba kanye nesimo somuntu.

Uzobuyisela igunya Lakhe phakathi kwakho konke akudalayo.

Umuntu wadalwa nguNkulunkulu futhi kwakufanele akhonze uNkulunkulu.

Kodwa umuntu wafulathela uNkulunkulu wase ekhonza uSathane.

Umuntu wadalwa nguNkulunkulu futhi kwakufanele akhonze uNkulunkulu.

Kodwa umuntu wafulathela uNkulunkulu wase ekhonza uSathane.

USathane waba yisithixo enhliziyweni yomuntu, lapho kumuntu uNkulunkulu walahlekelwa yindawo Yakhe,

okusho ukuthi umuntu walahlekelwa inhloso yokuthi wadalelwani.

Ukubuyisela lo nhloso, umuntu kufanele aphindele esimweni sakhe sokuqala.

UNkulunkulu kufanele asuse isimo sokonakala kumuntu.

Uzomisa umbuso Wakhe, abuyisele igunya Lakhe phezu komhlaba.

Uzomisa umbuso Wakhe, abuyisele igunya Lakhe phezu komhlaba.

Uzomisa umbuso Wakhe,

abuyisele igunya Lakhe phezu komhlaba kanye nesimo somuntu.

Uzobuyisela igunya Lakhe phakathi kwakho konke akudalayo.

Ukubuyisa umuntu kuSathane, uNkulunkulu kufanele asindise umuntu, asindise umuntu esonweni.

Kulapho kuphela eyoya ngokuya ebuyisela umsebenzi wokuqala womuntu,

futhi ekugcineni abuyisele umbuso Wakhe.

Amadodana okungalaleli ayobhujiswa,

Ukuvumela umuntu ukuba akhonze uNkulunkulu futhi aphile kangcono lapha emhlabeni.

Okwedlule:Imibono Nomcabango Akusoze Kukusize Ukuthi Wazi UNkulunkulu

Okulandelayo:Amazulu Ayisikhombisa Ayaduma

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Vukani, Bambisanani NoNkulunkulu

   I Nikelani ngakho konke eniyikho! Lokho eniyokudla noma eniyokwembatha, ikusasa lenu eliyoba yikho, kusesandleni sikaNkulunkulu. UNkulunkulu uzo…

 • Uyakwazi Ukuthunywa Kwakho

   I Uyawazi yini umthwalo, umsebenzi nokuthunywa okusehlombe lakho? Sikuphi isenzakalo esingokomlando wakho wokuthunywa? Uyoba kanjani ngumphathi …

 • Woza eSiyoni Ngokudumisa

  1. Woza eSiyoni ngokudumisa. Ikhaya likaNkulunkulu selivelile. Woza eSiyoni ngokudumisa. Konke kucula izindumiso zegama Lakhe elingcwele; liyasabalala…

 • Bonke Abantu Baphila Ekukhanyeni KukaNkulunkulu

  Manje ekuphakanyisweni, ubungcwele nokulunga kukaNkulunkulu Kuyachuma emkhathini wonke, kuphakanyisiwe kuso sonke isintu. Amadolobha ezulu ayahleka, i…