Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

46 Ezinsukwini Zokugcina UNkulunkulu Ufeza Konke Kakhulu Ngezwi

I

Ezinsukwini zokugcina, uNkulunkulu uba yinyama.

Ufeza konke kakhulu ngezwi,

Wenza konke kubonakale ngezwi.

Kusezwini Lakhe kuphela lapho ubona khona konke ayikho nokuthi unguNkulunkulu uqobo Lwakhe.

UNkulunkulu osesimweni somuntu uza emhlabeni

engazele omunye umsebenzi, ngaphandle kokukhuluma izwi Lakhe kuphela.

Ngakho, akukhonjiswa luphawu, ngoba izwi, izwi likaNkulunkulu lenele.

II

Uze kakhulu ukuzokwenza lo msebenzi,

ukuze ezwini Lakhe, umuntu abone ubukhulu Bakhe,

amandla Akhe nokuthi uzifihla kanjani ngokuthobeka.

Ezwini Lakhe, umuntu wazi bonke ubuyena.

Konke ayikho nanakho kusezwini Lakhe,

kanjalo nokuhlakanipha nokumangalisa Kwakhe.

Kulokhu ungabona izimo eziningi uNkulunkulu akhuluma ngazo izwi Lakhe.

Ngakho, akukhonjiswa luphawu, ngoba izwi, izwi likaNkulunkulu lenele.

III

Ngezwi umuntu ufika ekwazini umsebenzi kaNkulunkulu,

ukwazi isimo sikaNkulunkulu nengqikithi yomuntu,

nokwazi lokho umuntu okufanele angene kukho.

Ngezwi, konke uNkulunkulu aqonde ukukwenza eNkathini Yezwi kuyafezeka,

futhi umuntu uyembulwa ahlanzwe futhi alingwe.

Umuntu uselibonile izwi futhi walizwa izwi,

futhi usekwazile ukuba khona kwezwi,

ngakho ukholwa ekubeni khona kukaNkulunkulu, ukuba namandla onke nokuhlakanipha Kwakhe.

Futhi uphinde akholwe enhliziyweni kaNkulunkulu,ethanda umuntu futhi efisa ukumsindisa.

IV

UNkulunkulu uza emhlabeni ngezinsuku zokugcina,

ukwenza umuntu amazi ngenkonzo yezwi.

Ezwini Lakhe, babona konke ayikho,

nokuhlakanipha nezenzo Zakhe ezimangalisayo.

ENkathini Yombuso, kakhulu,

yizwi uNkulunkulu anqoba ngalo bonke abantu.

Esikhathini esizayo, izwi Lakhe lizofika kuzo zonke izinkolo, amaqembu, amazwe namahlelo.

Uyokunqoba konke ngezwi,

ukuze bonke abantu babone igunya namandla aphethwe yizwi Lakhe.

Yingakho ninezwi likaNkulunkulu kuphela ngaphambi, ngaphambi kwenu manje.

V

Lapho izwi likaNkulunkulu liveza, liveza igunya lalo namandla alo,

konke uNkulunkulu asekushilo, kusuka endulo kuze kube manje, kufanele kwenzeke,

futhi kufanele kuthole ukugcwaliseka ngakunye ngakunye.

Inkazimulo iyoza kanje kuNkulunkulu emhlabeni,

Lapho izwi Lakhe liyobusa ngendlela ephakeme.

Ngamazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu,

bonke abantu ababi bayasolwa ngesikhathi bonke abantu abalungile bebusiswa.

Konke kusungulwa futhi kuqedwe ngamazwi asemlonyeni kaNkulunkulu.

Ngaphandle kokwenza izimangaliso, uNkulunkulu ufeza konke ngezwi Lakhe,

Wenza okungoqobo ngezwi Lakhe.

Kuyo yonke iNkathi Yombuso, uNkulunkulu usebenzisa izwi ukwenza umsebenzi Wakhe.

Ngezwi, uthola imiphumela yomsebenzi Wakhe,

Akenzi zimanga, akenzi zimangaliso;

Usebenza kuphela ngezwi Lakhe.

Okwedlule:Iminyaka Eyizinkulungwane Ezimbili Yokulangazelela

Okulandelayo:UNkulunkulu Osesimweni Somuntu Wezinsuku Zokugcina Wenza Umsebenzi Wamazwi

Okuqukethwe Okuhlobene