Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

1.UNkulunkulu USomandla Usenginike Ithuba Lesibili Empilweni

Abafo kanye nodade ababili abejwayelekile, eBeijing Ncwaba 15, 2012NgoNtulikazi 21, 2012 kwakuwusuku engingasoze ngalukhohlwa, nokuthi kwaba wusuku olubaluleke kakhulu empilweni yami.Ngalolo suku, imvula enkulu yayina es… Umbhalo Ogcwele

,

South African Gospel Song 2018 "Zonke Izinto Ziphila Ngemigomo Nemithetho Ebekwe NguNkulunkulu"

South African Gospel Song 2018 "Zonke Izinto Ziphila Ngemigomo Nemithetho Ebekwe NguNkulunkulu"

South African Gospel Song 2018 "Zonke Izinto Ziphila Ngemigomo Nemithetho Ebekwe NguNkulunkulu" Ihubo Lamazwi kaNkulunkulu I Iminyaka eyizinkulungwane eziningi idlulile, futhi isintu sisathokozela ukukhanya nomoya onikwe nguNkulunkulu, sisaphefumula umphefumulo okhishwe ngu… Umbhalo Ogcwele

Ingabe uNkulunkulu ubusa futhi aphathe kanjani umhlaba wonke?

5. Ingabe uNkulunkulu ubusa futhi aphathe kanjani umhlaba wonke?Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile:Zingaki izidalwa eziphilayo futhi ezizalanayo ebukhulwini obubanzi bomhlaba nezulu, zilandela umthetho wokuphila ngokuphinda… Umbhalo Ogcwele

Ingabe uNkulunkulu weluse futhi wahlinzeka kanjani isintu kuze kube sezinsukwini zamanje?

4. Ingabe uNkulunkulu weluse futhi wahlinzeka kanjani isintu kuze kube sezinsukwini zamanje?Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile:Umsebenzi wokuphatha kaNkulunkulu waqala ekudalweni komhlaba, futhi umuntu uyingqikithi yalo mse… Umbhalo Ogcwele

Yikumaphi amaphuzu lapho Amandla nokuhlakanipha kukaNkulunkulu kwambulwa khona?

3. Yikumaphi amaphuzu lapho Amandla nokuhlakanipha kukaNkulunkulu kwambulwa khona?Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile:Igunya namandla oMdali avezwa ngento ngayinye entsha ayidalayo futhi amazwi Akhe nokuphumelela kwakhe kwen… Umbhalo Ogcwele

African Gospel song "Qaphelani isiphetho sesintu" Ihubo Lamazwi kaNkulunkulu

African Gospel song "Qaphelani isiphetho sesintu" Ihubo Lamazwi kaNkulunkulu

African Gospel song "Qaphelani isiphetho sesintu" Ihubo Lamazwi kaNkulunkulu I UNkulunkulu ukhuthaza izinhlanga zonke, amazwe kanye nezimboni: Zilale’iphimbo Lakhe zibon’umsebenzi Wakhe; zinak’isiphetho sesintu; zimenz’uNkulunkulu abe ongcwele, ophakeme kakhulu ohlonishwayo… Umbhalo Ogcwele