I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.
South African Gospel Song “Zonke Izinto Ziphila Ngemigomo Nemithetho Ebekwe NguNkulunkulu”
South African Gospel Song “Qaphelani isiphetho sesintu” | IBandla LikaNkulunkulu USomandla

UNkulunkulu USomandla Usenginike Ithuba Lesibili Empilweni

Abafo kanye nodade ababili abejwayelekile, eBeijing Ncwaba 15, 2012NgoNtulikazi 21, 2012 kwakuwusuku engingasoze ngalukhohlwa, nokuthi kwaba wusuku olubaluleke kakhulu empilweni yami.Ngalolo suku, imvula enkulu yayina es… Umbhalo Ogcwele

,