I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

1.UNkulunkulu USomandla Usenginike Ithuba Lesibili Empilweni

Abafo kanye nodade ababili abejwayelekile, eBeijing Ncwaba 15, 2012NgoNtulikazi 21, 2012 kwakuwusuku engingasoze ngalukhohlwa, nokuthi kwaba wusuku olubaluleke kakhulu empilweni yami.Ngalolo suku, imvula enkulu yayina es… Umbhalo Ogcwele

,

South African Gospel Song 2018 "Zonke Izinto Ziphila Ngemigomo Nemithetho Ebekwe NguNkulunkulu"

5. Ingabe uNkulunkulu ubusa futhi aphathe kanjani umhlaba wonke?

5. Ingabe uNkulunkulu ubusa futhi aphathe kanjani umhlaba wonke?Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile:Zingaki izidalwa eziphilayo futhi ezizalanayo ebukhulwini obubanzi bomhlaba nezulu, zilandela umthetho wokuphila ngokuphinda… Umbhalo Ogcwele

4. Ingabe uNkulunkulu weluse futhi wahlinzeka kanjani isintu kuze kube sezinsukwini zamanje?

4. Ingabe uNkulunkulu weluse futhi wahlinzeka kanjani isintu kuze kube sezinsukwini zamanje?Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile:Umsebenzi wokuphatha kaNkulunkulu waqala ekudalweni komhlaba, futhi umuntu uyingqikithi yalo mse… Umbhalo Ogcwele

3. Yikumaphi amaphuzu lapho Amandla nokuhlakanipha kukaNkulunkulu kwambulwa khona?

3. Yikumaphi amaphuzu lapho Amandla nokuhlakanipha kukaNkulunkulu kwambulwa khona?Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile:Amazwi kaNkulunkulu ayigunya, amazwi kaNkulunkulu ayiqiniso, futhi ngaphambi kokuthi aphume emlonyeni Wakh… Umbhalo Ogcwele

African Gospel song "Qaphelani isiphetho sesintu" Ihubo Lamazwi kaNkulunkulu

African Gospel song "Qaphelani isiphetho sesintu" Ihubo Lamazwi kaNkulunkulu

African Gospel song "Qaphelani isiphetho sesintu" Ihubo Lamazwi kaNkulunku… Umbhalo Ogcwele