Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Isimo sikaNkulunkulu Siwukulunga futhi ngaPhezu Kwakho Konke Siluthando

UFang Xin, eBeijing 15 KuNcwaba, 2012 Kusukela ngowezi-2007, ngenkathi ngemukela umsebenzi wezinsuku zokugcina kaNkulunkulu uSomandla, noma ngangibonakala ebusweni ngimatasa ukufeza imisebenzi yami, angimnikang… Umbhalo Ogcwele

,

2018 South African Best Gospel Music Video "Uthando Lwangempela LukaNkulunkulu"

South African Best Gospel Music Video "Uthando Lwangempela LukaNkulunkulu"

2018 South Africa best Gospel Music Video “Uthando Lwangempela LukaNkulunkulu” I Namuhla ngiphinda ngiza phambi kukaNkulunkulu, ngibona ubuso Bakhe obuthandekayo. Namuhla ngiphinda ngiza phambi kukaNkulunkulu, sengishiye imuva lami lokuzula ngemuva. Namuhla ngiphinda ngiza … Umbhalo Ogcwele

Uthando LukaNkulunkulu Lwalunami Ejele Elimnyama LikaDeveli

UYang Yi, Esifundazweni saseJiangsuNgingumKristu weBandla likaNkulunkulu uSomandla. Sengibe umlandeli kaNkulunkulu uSomandla iminyaka engaphezu kweyishumi. Phakathi nalesi sikhathi, into eyodwa engingakaze ngiyikhohlwe u… Umbhalo Ogcwele

Ukuzwa Uthando LukaNkulunkulu Esimweni Esibi

Ngazalwa ngawo-1980 edolobhaneni—sasiwumndeni wabalimi izizukulwane ezinngi. Ngazinikela ezifundweni zami ukuze ngikwazi ukuya ekolishi futhi ngibalekele impilo yasemakhaya yobumpofu kanye nokuba semuva. Umbhalo Ogcwele

"Ngizothanda UNkulunkulu Kuze Kube Phakade" Thanda uNkulunkulu Ngenhliziyo Yami Yonke

"Ngizothanda UNkulunkulu Kuze Kube Phakade" Thanda uNkulunkulu Ngenhliziyo Yami Yonke

Ngizothanda UNkulunkulu Kuze Kube Phakade I O Nkulunkulu! Amazwi aKho angibuyisele Kuwe. Ngiyakwamukela ukuqeqeshwa embusweni waKho imini nobusuku. Ngokuvivinywa kaningi nangezinhlungu, ngezinsizi eziningi. Izikhathi eziningi ngichiphiza izinyembezi futhi ngizizwa ngihlabek… Umbhalo Ogcwele

Umculo Wokholo "Ukube Angisindiswanga uNkulunkulu" (Ividiyo Yomculo Esemthethweni)

Umculo Wokholo "Ukube Angisindiswanga uNkulunkulu" (Ividiyo Yomculo Esemthethweni)

Ukube Angisindiswanga uNkulunkulu I Ukube angisindiswanga uNkulunkulu, ngabe ngisaqhubeka nokukhukhuleka nale lizwe, ngilwa kanzima nakabuhlungu esonweni; usuku nosuku ngifiphazeke futhi ngingenathemba. Ukube angisindiswanga uNkulunkulu, ngabe ngisanyathelwe ngaphansi kwezi… Umbhalo Ogcwele