Amazwi kaKristu Wezinsuku Zokugcina (Okukhethiwe)

Ingxenye Yesibili

Amazwi kaKristu njengoba Ayehamba Emabandleni

(Izindima Ezikhethiwe)