Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi kaKristu njengoba Ayehamba Emabandleni Ⅱ

(UNovemba 1992 kuya kuJuni 1993)

1Umsebenzi Nokungena (1)
2Umsebenzi Nokungena (2)
3Umsebenzi Nokungena (3)
4Umsebenzi Nokungena (4)
5Umsebenzi Nokungena (5)
6Umsebenzi Nokungena (6)
7Umsebenzi Nokungena (7)
8Umsebenzi Nokungena (8)
9Umsebenzi Nokungena (9)
10Umsebenzi Nokungena (10)
11Umbono Womsebenzi KaNkulunkulu (1)
12Umbono Womsebenzi KaNkulunkulu (2)
13Umbono Womsebenzi KaNkulunkulu (3)
14Mayelana NeBhayibheli (1)
15Mayelana NeBhayibheli (2)
16Mayelana neBhayibheli (3)
17Mayelana neBhayibheli (4)
18Ukwenza (1)
19Ukwenza (2)
20Imfihlakalo Yokuba Senyameni (1)
21Imfihlakalo Yokuba Senyameni (2)
22Imfihlakalo Yokuba Senyameni (3)
23Imfihlakalo Yokuba Senyameni (4)
24Ukuba Semzimbeni Wobuntu Okubili Kuphelelisa Ukubaluleka Kokuba Semzimbeni Wobuntu
25Ingabe UZiqu Zintathu Into Ekhona?
26Ukwenza (3)
27Ukwenza (4)
28Ukwenza (5)
29Iqiniso Langaphakathi Lomsebenzi Wokunqoba (1)
30Kungani Ungazimisele ukuba Isiqhathaniso?
31Indlela Imiphumela Yesinyathelo Sesibili Somsebenzi Wokunqoba Etholakala Ngayo
32Iqiniso Langaphakathi Lomsebenzi Wokunqoba (2)
33Iqiniso Langaphakathi Lomsebenzi Wokunqoba (3)
34Iqiniso Langaphakathi Lomsebenzi Wokunqoba (4)
35Ukwenza (6)
36Ukwenza (7)
37Ukwenza (8)
38Khonza Njengoba Kwenza Ama-Israyeli
39Ukwenyusa Izinga Kungenxa Yokuthola Insindiso KaNkulunkulu
40Ukubaluleka Kokusindisa Isizukulwana SikaMowabi
41Izinto UPetru Abhekana Nazo: Ulwazi Lwakhe Ngokusolwa Nangokwahlulelwa
42Kumele Uqonde Umsebenzi—Ungalandeli Ngokudideka!
43Indlela Okufanele Uhambe Ngayo Isigaba Sokugcina Sendlela